Tag

, , , , ,

Kairing ati nu suci, manah nu janglar dipiring seungit malati, bilih aya kecap sareng lampah teu merenah, saur laku nu teu ngatur, mugia luntur qalbu jembar pangampura nu diseja.
Wilujeng ibadah shaum….

rbaryans sarimbit… D

Iklan